Vill inte kolla gammal oljetank

Värnamo kommun vill inte att en Värnamobo ska få dispens från en kontroll av en oljecistern. Därför överklagar man nu ett beslut som fattats av länsstyrelsen.

Enligt miljönämnden i Värnamo måste cisternen kontrolleras eftersom mannens fastighet ligger inom skyddsområdet för den kommunala vattentäkten.

Men eftersom cisternen snart skulle skrotas överklagade Värnamobon beslutet till länsstyrelsen som gick på mannens linje.

Men det beslutet överklagar nu kommunen och menar att det inte finns något lagligt stöd för ett sådant beslut av länsstyrelsen.