Pengar till studier i u-länder

Högskolan Jönköping har beviljats 364 000 kronor till 13 studentstipendier i u-länder.

Om man som student vill plugga i ett u-land i upp till tio veckor, för att till exempel samla in material och underlag till en uppsats, så kan man genom det här stipendiet få resebidrag.

Bakom stipendiet står MFS, som är ett SIDA-finansierat program som riktar sig till studenter på Högskolans grundutbildningsnivå.