Bättre ekonomi för kvinnojourer

Kvinnojourerna i Jönköpings län får för första gången statsbidrag för att kunna nå fler våldsutsatta kvinnor.
Men nu är kvinnojourer oroliga för att det inte finns tillräckligt med tid och kraft för att använda pengarna rätt.

Statsbidraget på drygt 2,8 miljoner kronor kommer att fördelas av länsstyrelsen till de jourer som ansöker om bidrag under året. Det nya pengatillskottet är ett glädjande besked för Jönköpings kvinnojour som har svårt att klara sig ekonomiskt på enbart kommunala bidrag.Samtidigt finns det en uttalad oro för att jouren saknar tid och kraft för att skapa meningsfulla projekt för pengarna.
- Vi här på jouren är överarbetade och har inte tid till att genomföra ett bra projekt. Samtidigt måste det ju finnas folk som kan jobba med det här nu när vi äntligen får mer pengar, säger Ingela Reuthammar som är en av de två halvtidsanställda på Jönköpings kvinnojour.