Välbesökt rättegång om död adoptivson

I förmiddags började rättegången mot de föräldrar som står åtalade för att ha vållat sin treårige adoptivsons död.

Under dagen är det meningen att föräldrarna ska ge sina versioner av vad som hände pojken under det halvår han hann leva med familjen.

Idag har det handlat mycket om såren och skadorna på pojkens kropp och varför föräldrarna inte sökte vård för detta. Paret är ju misstänkta för att ha vållat hans död och åklagaren menar att de varit oaktsamma i och med att de inte sökte vård för pojken trots att de såg att han hade skador.
Hade de sökt läkare hade de kunnat rädda honom, och det försökte Stefan Edwardson bevisa också. Bland annat handlar det mycket om högerfoten. Redan veckan innnan han dog tappade han skinnet.
-Det borde ha fått föräldrarna att inse allvaret, säger Stefan Edwardson.
Mamman å sin sida säger att de aldrig förstod hur illa det var och därför aldrig sökte läkare. Istället behandlade de själva. Pojken klagade aldrig på att han hade ont, trots att föräldrarna frågade, säger hon.

Vittnesuppgifterna om att mamman ska sagt kränkande saker om pojken förnekar hon. Mamman säger att hon är spontan och att hon ibland kan säga saker som missuppfattas.
Rättegången drog ut på tiden under dagen, och den fortsätter på måndag.
Under dagen har många journalister följt rättegången. Bland dem en tjeckisk journalist från Tjeckiens största nationella tidning. Och hon berättade att historien är toppnyhet i Tjeckien: