Bullret ett problem på många skolor

Buller är ett stort problem i många miljöer. Inte minst i skolor och förskolor.

Barnen måste bli tystare, heter det.

Men på många skolor är ljudmiljön sådan att det inte går att att undvika störande buller.

På Råslättsskolan har man visserligen försökt att dämpa ljudet i matsalen med plattor i taket och gummipluttar på stolarna.

Och man har trivselregler som bland annat säger att man ska använda de fem första minuterna till att tyst fundera över vad man ska äta. Att man ska prata i samtalston och inte skrika. Ändå blir det en väldigt hög ljudnivå.

Men på Dalviksskolan har man lyckats dämpa bullret. Sjuåriga Hélin Osman som går i ettan förklarar vad som gäller.

- Vi ska vara tysta i tio minuter, och om man nåste prata får man göra det försiktigt.

Vad beror skillnaden på? Att barnen på Dalviksskolan är av en tystare sort än de på Råslättsskolan? Knappast.

Ljudteknikern Jan Henriksson tror att det snarare har att göra med att efterklangen i Råslättsskolans matsal är mycket längre än i Dalviksskolans.

- Ofta säger man att ungarna låter för mycket, men jag tror att de flesta problemen beror på att akustiken inte är anpassad för den verksamhet man ska ha.

Peder Losten
peder.losten@sr.se