Fortsatta klagomål i Sörsjö

Överklagandena fortsätter att ramla in mot avfallsanläggningen i Sörsjö väster om Värnamo.

Herrestadssjöns Fiskevårdsområdesförening är det som nu sällar sig till skaran av de som överklagar det tillstånd som getts för miljöfarlig verksamhet vid den här avfallsanläggningen.

”Den planerade och befintliga anläggningen orsakar lukt, buller, och ökad trafik”, skriver föreningens ordförande.

Det finns också en stor oro för att vattendrag och sjöar i närheten ska förorenas av lakvatten från anläggningen.