Medicinsk expertis i rättegång om adoptivsons död

På måndagen fortsatte rättegången mot föräldraparet från Jönköpingstrakten som står åtalade, misstänkta för att ha vållat sin adoptivsons död i början av januari.

Idag har åklagare Stefan Edwardson sökt stöd för sin tes att föräldrarna vållade pojkens död genom att inte ge honom möjighet till medicinsk vård för sina svåra skador och för att ha vanvårdat pojken.

Under hela förmiddagen hördes olika medicinska experter, allt från personal på räddningstjänsten till barnläkare på länssjukhuset Ryhov. Även rättsläkaren hördes om vad han såg när han obducerade den lilla pojken rapporterar SR Jönköping.

Åklagaren ville ha sina vittnen till att säga att det handlade om ren vanvård och att det var uppenbart att pojken borde ha fått professionell hjälp. Till viss del lyckas han med det han vill.

- Det handlar om en katastrolfal brist på omvårdad, ren vanvård säger en barnläkare som varit insatt i fallet. Hon kan inte förstå hur man kunnat låta bli kontakta sjukvården med de skadorna, skador som hon beskriver som de värsta hon sett.

Försvaret å sin sida tryckte på att det kanske inte alls är så självklart att en förälder förstår att ett relativt piggt barn utan feber har ett livshotande tillstånd och även de fick till viss del rätt från experterna.

Pojken hade visserligen varit lite hängig på lördagen och ville då inte dricka, han hade dock ingen feber och visade enligt föräldrarna inga tydliga tecken på att han var illa där an. De hade därför bestämt att de skulle vänta med att ta honom till sjukhus till söndagen om han inte blivit bättre. På söndagsmorgonen den 8:e januari avled han av akut blodförgiftning och/eller lunginflamation.

Eftermiddagen ägnades åt de övriga åtalspunkter som paret från jönköpingstrakten åtalats för, grov misshandel och ofredande. Där handlar det om hur pojken har fått skador på sin penis. Genom misshandel hävdar åklagare Edwardson. Genom olyckshändelse hävdar försvaret.

Åtalspunkten gällande ofredande gäller uppgifter som talar om hur mamman tvingat pojken slicka upp sin egen urin. Även där nekar paret och det återstår att se om åkagaren lyckas övertala rätten om att hans vittnen talar sanning, då egentlig bevisning saknas i båda fallen.

Rättegången fortsätter på måndag, då ska försvaret kalla in sina vittnen och då är det dags för slutpläderingar.

David Westh
david.westh@sr.se