Krav på pendeltåg Gnosjö - Borås

Nu vill kommunerna utefter kust-till-kustbanan ha fler pendeltåg, främst på sträckan Gnosjö - Borås.

Det är kommunerna på västgötasidan som agerar och ska göra en reseundersökning.

Redan idag finns pendeltåg på sträckan Värnamo - Gnosjö och Värnamo - Växjö.

Kust till kust-banan går mellan Göteborg och Karlskrona/Kalmar.