Fiskesjö blir länsråd

Nuvarande chefen för Skogsvårdsstyrelsens region Jönköping-Kronoberg, Anne-Li Fiskesjö, blir nu nytt länsråd i Kalmar. Det har regeringen beslutat idag.

Anne-Li Fiskesjö har senast arbetat som länsjägmästare och som regionchef på Skogsvårdsstyrelsen. Tidigare har hon också olika befattningar vid länsstyrelserna i Jönköpings och i Kronobergs län.

Anne-Li Fiskesjö kommer att tillträda tjänsten som länsråd den 1 april.