Sjömagasin byggs i Jönköpings centrum

Nya förslag presenteras nu när det gäller utformningen av Jönköpings stads nya centrum.

I förslaget beskrivs bland annat ett helt nytt så kallat ”sjö-magasin” vid Norra kajen vid Munksjön. Magasinet går under arbetsnamnet ”Arena Jönköping” och ska kunna användas för till exempel utställningar och konferenser. Byggkostnaden för det här bedöms till cirka 13 miljoner kronor.

I förslaget beräknas den sammanlagda kostnaden för bland annat kajerna runt Munksjön och anslutningar till Munksjöbron till cirka 33 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens politiker i Jönköping ska nu ta ställning till det här förslaget från tjänstemän på Utvecklingsenheten som arbetar med Stadsbyggnadsvisionen.