Många företag kursade i början av året

År 2006 har börjat illa när det gäller statistiken över företagskonkurser i länet.

Antalet konkurser i Jönköpings län har ökat med över 60 procent och det är den tredje största procentuella ökningen i landet. Bara Jämtlands och Dalarnas län är värre.

Under årets två första månader i år gick 29 företag i länet här i konkurs. Jämfört med 18 företag under motsvarande period förra året.

I landet i stort har antalet företagskonkurser minskat med 9 procent. Det visar siffror från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.