Dödsbon blev fastighetsägare i Skatteverkets brev

Flera tusen dödsboägare har fått brev med helt felaktig text från Skatteverket.  Dödsbona har i breven helt plötsligt blivit fastighetsägare.

- Det står i brevet att man fått ett nytt organisationsnummer eftersom det finns en fastighet registrerad i dödsboet. Brevet är felformulerat och vi kommer att skicka ut ett nytt till de berörda säger Barbro Castenfall som är informatör på Skatteverket, östra regionen.

Många dödsboägare blev förvånade och betänksamma när brevet från Skatteverket nyligen damp ner i brevlådan.

Där står det att dödsboet har fått ett organisationsnummer och så långt är det rätt. Men det står även att anledningen skulle vara att dödsboet står som ägare till en fastighet och det är däremot helt fel.

13 000 dödsboägare har fått det felaktiga brevet.

- Det är alltså motiveringen som blivit fel i brevet säger Castenfall.

- Vi vet inte varför det blivit fel, vi håller på att leta efter felet men har ännu inte fått några besked.

Dödsbon som inte är uppdelade efter ett år ska få ett organisationsnummer och det är den informationen som skulle ha stått i breven. Att det blivit så fel i brev till personer som förlorat en anhörig är extra beklagansvärt, säger Barbro Castenfall.

- Många blir lite oroliga när man ser att det står en fastighet skriven på dödsboet och det är beklagligt säger Barbor Castenfall som uppmanar alla att slänga brevet och invänta det nya.

David Westh
david.westh@sr.se