JO-kritik mot tingsrätten

Jönköpings tingsrätt kritiseras av Justitieombudsmannen, JO.

Det som JO är kritisk mot är att tingsrätt bara kallade ena parten till ett sammanträde i ett ärende.

Enligt JO strider det mot likställdhetsprincipen. Alla som är part ska av domstolen kallas till ett sammanträde.

JO tycker att det inte finns nåt stöd i lagen för att göra på det sättet.