Centrala lägenheter på gång i Nässjö

Efter många år när man rivit tomma lägenheter i Nässjö vill nu det kommunala bostadsbolaget Linden bygga nytt.

Det handlar främst om den gamla bryggeritomten, kvarteret Gambrinus, mellan Mariagatan och Stadsparken.

Linden har på kommunens uppdrag gjort en snabbutredning. Man konstaterar att ett 80-tal personer, främst äldre, står i kö för en central lägenhet och föreslår att man i en första etapp bygger 25-30 lägenheter, mest treor och tvåor. Närmast Mariagatan och Köpmansgatan föreslås flerbostadshus och ner mot parken vill man ha småhusbebyggelse.

Inflyttning ska kunna ske i september 2008 och Linden föreslår nu att kommunen går vidare genom att bjuda in till en arkitekttävling för bryggeritomten.