Stormen Gudrun studeras i naturreservat

Nu ska de långsiktiga följderna av stormen Gudrun dokumenteras i Småland.

Sveriges Lantbruksuniversitet vill genomföra fältundersökningar i naturreservatet Marieholmsskogen i Gnosjö Kommun.

Man vill lägga ut provytor i sex stormdrabbade delar av naturreservatet där man tänker ta prover på växtmaterial och mark och samla in insekter genom fällor. Tanken är att provytorna ska finnas där i 25 år.

Och på Länsstyrelsen tycker man att den här studien har stort vetenskapligt värde och därför beviljar man dispens från reservatsföreskrifterna.