Ingen ambulanshelikopter får lyfta på Ryhov

Helikopterplattan på Ryhovs sjukhus i Jönköping har stängts av Luftfartsstyrelsen, eftersom den inte klarar uppsatta krav.

Plattan är nämligen sju meter för liten, flera träd skymmer sikten vid inflygning och belysningen är felaktig.

Nu får i stället akuta sjuktransporter tas till Axamo flygplats och enligt läkare kan det vara ett riskmoment för patienterna.

Helikopterplattan används bara vid svåra intensivvårdsfall. Förra året gjordes nio sjuktransporter med flyg från Ryhov, uppger Jönköpings-Posten.

Sjukhusledningen ska nu räkna fram vad det kostar att bygga om helikopterplattan så att den blir tillräckligt säker för att få användas.