Läkare skriver ut Imovan och Stilnoct trots miljörisker

Sömnläkemedel är farliga för miljön - ändå minskar inte utskrivningen av de preparaten.

Vi har berättat att landstinget just nu på olika sätt försöker få sina läkare att skriva ut mindre sömnmedel. En av anledningarna är att de här tabletterna påverkar naturen på ett otäckt sätt.

Lars Abrahamsson, apotekare på Landstingets miljöavdelning berättar om hur man sett att fiskar och andra växter och djur i vatten påverkas av rester av medicinerna i vattnet.

Jönköpings län är ett av de län som har högst användning av sömntabletter.

Landstingets miljöavdelning följer speciellt de vanligaste sömnmedeln Imovan/Zopiklon och Stilnoct.

I Stockholms läns landsting har man miljöklassat Imovan/Zopiklon och Stilnoct. På en niogradig skala får de en åtta - och anses alltså ha en mycket hög påverkan på vår natur, efter det att de har passerat människokroppen.

Målet i Landstinget i Jönköpings län är att minska utskrivningen av de medlen med fem procent under det här året, jämfört med 2005.

Men Lars Abrahamsson kan konstatera att det inte har hänt någonting än så länge:

- Trots en hel del kampanjer har förskrivningen varit konstant, säger han till nyheterna.