Högre ersättning till ungdomar i sommar

Skolungdomar som får feriepraktikplats i Nässjö kommun kommer att få ersättningen höjd från 30 till 35 kronor i timman nu i sommar.

Kommunstyrelsen sa igår ja till att höja ersättningen, efter viss diskussion. Moderaterna ville höjt ännu mer - till 40 kronor i timman - men det blev 35 kronor.

Politikerna i Nässjö beslöt också att utöka feriepraktikjobben med 15 platser till 183 platser. Partiet Safe ville ökat med hela hundra platser, men det fick de inget gehör för.