Yngre missbrukarbarn får ny skola

Skolverket har nu godkänt att Bergaskolan i Tenhult får utvidga sin verksamhet till att gälla också för förskola och årskurs 1-3. Sedan tidigare har skolan elever i årskurs 4-9.

Bergaskolan är en friskola och knuten till Berga Behandlingscenter i Tenhult. Skolan är alltså till för barn till de föräldrar som vistas på behandlingshemmet.