Utländska läkare stannar i länet

De flesta av de läkare som landstinget har rekryterat från utlandet, de stannar i Jönköpings län

Drygt 90 procent av läkarna som rekryterats utomlands de senaste fem åren arbetar kvar.

Sammanlagt har Landstinget anställt drygt 120 läkare, främst från Tyskland och Polen, men även från Spanien, Ungern och andra EU-länder. Den grupp som ändå haft svårast att anpassa sig är de spanska läkarna - där är det flera som valt att sluta.