Stor risk för hörselskada på konsert

Du löper stor risk att få en hörselskada om du går på festival eller konsert.

En ny rapport från Socialstyrelsen visar på för höga ljudninvåer på en fjärdedel av alla kontrollerade tillställningar.

Socialstyrelsen har genomfört en undersökning av ljudnivåerna på närmare fem hundra konserter och festivaler, och på en fjärdedel av alla dessa tillställningar överskrids de rekommenderade nivåerna.

Socialstyrelsen tycker nu att det krävs en bättre tillsyn på det här området.