Församling får sälja fastighet

Höreda församling i Eksjö får nu tillstånd att sälja en fastighet som man förvaltar.

Genom fonden C J Hederstjernas Barnhemsfond förvaltar man en fastighet och i stadgarna står det egentlgien att huset får hyras ut. Men Kammarkollegiet ger nu kyrkorådet i Höreda tillstånd att sälja fastigheten.

I fyra år har församlingen försökt hyra ut, men nu vill man alltså sälja fastigheten istället.