Fastighetesföretag går med förlust

Det kommunala bostadsbolaget Järnbäraren i Gnosjö fortsätter att gå med stora underskott.

Efter årets fem första månader var underskottet drygt 1,2 miljoner kronor och därför säljer man nu 26 av företagets lägenheter till Gnosjö kommun.

Det berättar tidningarna i Finnveden.

Vad som sedan ska hända med de 26 lägenheterna är i nuläget oklart, det blir kommunfullmäktige som får besluta om lägenheterna ska rivas eller behållas.

Järnbäraren har just nu 95 obebodda lägenheter.