Säkra vägar gynnar vardagsmotion

Bygg ut gång- och cykelvägar mellan de olika bostadsområdena och skolorna i Nässjö kommun!

Det föreslår Bernt Hultberg och Marianne Broman i SAFE i Nässjö.

I en motion till kommunfullmäktige påpekar de att det blivit vanligare att föräldrarna skjutsar sina barn till skolan för att det är så stora risker att gå eller cykla. Samtidigt kommer allt fler varningar för att dagens barn rör sig för lite.

För att åstadkomma bättre säkerhet och hälsa föreslår de därför att gång- och cykelvägarna byggs ut och att man prioriterar de vägar som går mellan bostadsområden och skolor.