Extrem stor brandrisk

Där är kruttorrt i markerna över hela södra Sverige vilket betyder att brandriksen är extremt stor, menar Jönkping läns räddningschef Göran Melin.

På en karta på sin dator kan Göran Melin se att det är illrött över hela södra Sverige vilket betyder att brandrisken är extremt stor.

Det röda området börjar redan i södra Norrland, i Gävletrakten, täcker östra Svealand och prakliskt taget hela Götaland.

En annan karta visar hur markfuktigheten ser ut. Den kartan kan ge en uppfattning om hur snabbt en brand kan sprida sig. Också där är det extremt torrt. I Jönköpings län är det allra torrast på höglandet. Göran Melin som har jouren får hela tiden nya påringningar. 

Räddningstjänsten har länsöverskridnande skogsbrandplanering. Det innebär att räddningstjänsterna kan hjälpa varandra över länsgränserna.

För att klara luftbevakningen har man vänt sig till privata ägare. Brandförsvaret har inte så många flygtimmar kvar på sina helikoptrar att de klarar av att täcka behovet. Dessutom finns det ordinarie skogsbrandflyget.

Nu verkar det flesta vara så medvetna om att det är mycket torrt ute - men det behövs oerhört lite för att starta en skogsbrand idag menar Göran Melin.