Tidningslösa LO-medlemmar

Yngre LO-medlemmar väljer bort dagliga tidningar. Det visar en undersökning som SCB har gjort .

Fyra av tio LO-medlemmar har varken dagstidning, kvällstidning eller varanndagstidning. I undersökningen framkommer att generationsskillnaden är påtaglig. Yngre medlemmar väljer i större utsträckning att vara tidningslösa.

Anledningen tros vara att de yngre LO-medlemmarna i större utsträckning använder sig av alternativa media som internet, radio och TV.