Allt fler kvinnor får hörselskador på jobbet

Kvinnorna drabbas numera lika ofta av hörselskador på sina arbeten som männen. För medan de traditionella mansyrkena bullersanerats har inget hänt med de kvinnliga. Tvärtom har det ibland istället gått åt fel håll, med bland annat större barngrupper i förskolan.

Medan de traditionella mansyrkena inom till exempel industrin har bullersanerats kraftigt har det inte hänt mycket med de kvinnliga. Det är en del av förklaringen till att andelen kvinnor som fått problem med hörseln på grund av arbetet stigit med 175 procent de senaste tio åren - från 0,8 till 2,2 procent.

Nu ligger man på precis samma nivå som männen - som legat konstant kring 2,2 procent de senaste nio åren.

Rebecka Johansson är audionom på hörcentralen på länssjukhuset och hon har märkt hur allt fler kvinnor sökt sig dit. Många är förskolelärare.