Stulen Barndom skriver till FN

Föreningen Stulen barndom, som organiserar personer som blivit utsatta för övergrepp i fosterhem, har nu skrivt två brev till FN.

Generalsekreterare Kofi Annan har fått ett brev, och kommittén för mänskliga rättigheter har fått det andra.

Stulen barndom vill uppmärksamma FNs medlemsländer på de brott mot mänskliga rättigheter som man menar att Sverige har begått då barn utsatts för övergrepp i fosterhem runt om i landet. Föreningen hoppas att FN ska ställa Sverige till svars.

Det skriver Smålands-Tidningen idag.