Allt fler vanvårdsfall avslöjas

Allt fler länsbor avslöjas med att vanvårda sina djur och förbjuds därför att ha hand om djur i framtiden.

Det är en dyster verklighet som möter djurskyddsinspektörerna, och länsveterinär Marie-Louise Sjöberg befarar att det blir rekordmånga fall av omhändertaganden i år. 

Det avslöjas allt fler fall av vanvård och djurplågeri i länet. Fram till millennieskiftet rörde det sig om fyra-fem ärenden per år, men i fjol beslöt länsstyrelsen vid 26 tillfällen att ta ifrån folk deras djur eller förbjöd dem att ha djur i fortsättningen.

Marie-Louise Sjöberg befarar alltså att det blir ännu fler i år. Men trots dom här dystra siffrorna så vill hon inte dra slutsatsen att det blivit vanligare att folk missköter sina djur i dag. Hon tror att fler missförhållanden upptäcks därför att kommunernas djurtillsyn blivit effektivare och att djurskyddet på senare år har hamnat mer i fokus hos allmänheten, folk har blivit mer uppmärksamma och anmäler när dom ser djur som far illa.

Dessutom gör den skärpta djurskyddslagen det lättare att ingripa och utfärda djurhållningsförbud. Länsveterinären tror inte att folk medvetet vanvårdar sina djur, utan oftast beror det på personliga problem som gör att man till slut inte orkar sköta djuren.