Fler elever tvingas betala tillbaka studiemedel

Många elever i Jönköpings län har blivit av med sitt studiebidrag i minst en månad för att de skolkat. Under det senaste läsåret rör det sig om 210 elever.

Det är en ökning från läsåret 04/05 då det var 136 elever som mist sitt studiebidrag på grund av skolk, en ökning med hela 50 procent.

Fram till den första juli var bidraget 950 kronor i månaden, nu har det höjts till 1 050 kronor. För att bli av med bidraget krävs en olovlig frånvaro på över 20 procent.

Totalt kräver CSN tillbaka över 19 miljoner kronor av de skolkande gymnasisterna i hela landet.