Allt fler naturreservat i länet

Takten på naturreservatbildning har ökat kraftigt under 2006. Jönköpings län får i år inte mindre än 11 nya reservat. Det innebär att många markägare måste släppa till sin skog oavsett om de vill eller inte. Och när staten lägger sig i privatpersoners äganderätt kan känslorna bli heta, det säger Malin Samuelsson som arbetar med naturreservat på länstyrelsen: