69 länsbor hemma från Libanon

Enligt polisen har nu 69 länsbor kommit hem från Libanon.

Det är främst barnfamiljer som har kommit hem. Hur många länsbor som fortfarande är kvar i det krigsdrabbade landet är oklart.

En krisorganisation har byggts upp i länet för att ta hand om dem som drabbats av de dramatiska händelserna i Libanon. Men intresset bland hemvändarna har inte varit stort.

Bara en av dem har använt sig av det samtalsstöd som landstinget här i länet har erbjudit.