Länets sjöar måste fortsätta att kalkas

Svenska sjöar och vattendrag kalkas varje år för omkring en kvarts miljard kronor. I Jönköpings län handlar det om cirka tjugo miljoner kronor som går till kalkning av omkring 700 sjöar och 150 vattendrag. Och kalkningen fortsätter i oförminskad skala, trots att nedfallet av försurande ämnen minskat avsevärt under de senaste femton åren. Eva Hallgren-Larsson som är kalkningshandläggare på länstyrelsen i Jönköping förklarar varför: