Foderbrist tvingar bönder till slakt

Den långvariga torkan har ställt till stora problem för många bönder i södra Sverige.

Kommer det inte rejält med regn snart kommer bönderna  tvingas börja slakta ut djur eftersom fodret riskerar att inte räcka till i vinter. Det säger Magnus Aaby Ericsson på Dansjö gård utanför Alvesta.

I och med att den andra skörden blev så pass dålig så hoppas jordbrukare nu på att regnet ska rädda en tredje skörd. Men om himlen inte öppnar sig kommer bönder istället tvingas slakta ut delar av sitt djurbestånd under hösten.  

Om jordbruksverket trycker på EU tillräckligt hårt och kräver undantagstillstånd för en skörd på de så kallade EU-trädan kan kanske slakten undvikas säger Magnus Aaby Ericsson. Men då krävs ett mycket snabbt beslut från jordbruksverket för varje dag minskar kvaliten på trädan, Aaby Ericsson.