Tåget tände eld på banvallen

Brandrisken fortsätter att vara mycket hög på de flesta håll i länet.

Igår kväll började det brinna på flera ställen utmed banvallen mellan Jönköpings station och Ekhagen. Bränderna hade troligtvis startats av ett tågset med krånglande bromsar på en av vagnarna.

Tåget stoppades för översyn i Jönköping.