Mer pengar till verksamheter på landsbygden

Mer pengar till småföretagare på landsbygden, även de som inte sysslar med rent lantbruksarbete. Det är ett av förslagen i det landsbygdsprogram som regeringen tog i förra veckan.

Hela landsbygdsprogrammet omfattar stöd för fem miljarder kronor. Hälften kommer från EU och den andra hälften är offentliga svenska pengar. I det landsbygdsprogram som fortfarande gäller är det bara jordbruksföretag som får stöd.

Nu vill man anslå drygt 400 miljoner om året till att all företagsamhet på landsbygden ska stödjas, och det underlättar också för lantbrukare som behöver fler ben att stå på för att det ska gå runt. Det kan handla om turism, bioenergi och mycket annat.

- Allt detta är viktigt för att landsbygden ska kunna behålla sin attraktionskraft, säger Rune Backlund på Jordbruksverket i Jönköping.

Han har varit med om att arbeta fram programmet, och menar att stödet till andra verksamheter än enbart lantbruksrelaterade området stimulerar den entreprenörsanda som finns på landsbygden.

Det svenska landsbygdsprogrammet ska nu behandlas av EU-kommissionen som har ett halvår på sig. Och svenska regeringens förhoppning är att det nya programmet kan träda i kraft från 1 januari nästa år.

Reporter: Peder Losten