Hemlösheten fortsätter öka

Trots insatser från kommunen så fortsätter hemlösheten att öka i Jönköping. Den senaste mätningen från Socialstyrelsen visar att 202 personer är utan bostad och det är en ökning med över 50 procent sedan den förra kartläggningen 1999.