Semestern tar död på många äktenskap

Semestern skapar ofta problem i äktenskapet. Sommaren är en tid då många gifta par ser fram mot att hitta tillbaka till varandra och lappa ihop sina haltande äktenskap. Men månaderna tillsammans blir inte alltid vad man tänkt.

- Högt ställda förväntningar om att äntligen få tid för varandra infrias inte alltid och det skapar slitningar, menar Ingrid Arnov Utterberg som är samtalsterapeut och familjerådgivare i Jönköping.

Istället kan det bli så att man upptäcker alla de brister hos partnern som man inte hinner upptäcka under vinterhalvåret. En annan anledning till slitningarna efter semestern är att många par går in i gamla könsrollsmönster. Det  berättar Ingrid Arnov Utterberg.