Höjd verksamhet inom turismen

65 procent av Jönköpings läns småföretag som förmedlar logi åt turister tror att verksamhetens omsättning kommer att vara högre om fem år än vad den är idag.

Trots de ljusa siffrorna tror de tillfrågade att antalet sysselsatta Iinte kommer bli fler.

Det visar en ny undersökning bland närmare 1000 turistföretag genomförd av Föreningen Turism i Sverige,

Bara 9 procent av turistföretagen i länet bedömer att de kommer att ha fler anställda om fem år än vad de har idag. I riket tror 20 procent att de har fler anställda om fem år.