Lägre klimatpåverkan med blandad diesel

Från och med den 1 augusti kommer dieseln på Statoil att blandas med förnybar RME, rapsmetylester i Jönköpings län.

Statoil kommer att låginblanda fem procent förnybart RME i merparten av all diesel som säljs på stationerna. Kobinationen av diesel och RME innebär lägre klimatpåverkan.

För genom denna blandning minskar utsläppen av koldioxid med 115 000 ton. Det motsvarar koldioxidutsläppen från 40 000 genomsnittliga personbilar.