Pengar till Högskolans Eramusprogrammet

Nu är det klart att de studenter på Högskolan i Jönköping som ska studera utomlands inom Erasmusprogrammet får 135 178 euro för läsåret 2006/2007.

Genom utbytesprogrammet Erasmus ges svenska studenter möjlighet att studera på universitet i andra europeiska länder och de ska också kunna tillgodoräkna sig denna del av utbildningen i examen. Målen i Erasmus är att höja kvaliteten i utbildningen och att stärka den ”europeiska dimensionen”.

- Det är viktigt för Sverige att våra studenter skaffar sig utlandserfarenhet,tar till sig nya kunskaper och knyter internationella kontakter, menar Ulf Melin som ansvarar för Erasmusprogrammet på Jönköpings högskola.