Ny generaldirektör

Claes Stråth från Gränna har utsetts av regeringen till ny generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Medlingsinstituet skapades 2000 och ska arbeta för en väl fungerande lönebildning, och också medla i arbetstvister. Från början fanns det en kritik mot institutet, och en rädsla för att det skulle leda till en statlig lönepolitik. Men en utvärdering i vintras visade att de farhågorna inte besannats enligt Claes Stråth, och han hoppas att han ska kunna fortsätta med den positiva utvecklingen som generaldirektör.

Den borgeliga oppositionen har kritiserat rekryteringen av chefer till dom statliga verken och menat att den är alltför politisk. Men Claes Stråth säger sig inte ha några politiska knytningar.

Hittills har Claes stråth varit egen företagare, och den begränsade friheten som det innebär att vara anställd fick honom att tveka lite. Men det finns fördelar också konstaterar han när han jämför med en egen företagares problem att ta semester emot en anställds rättighet till ledighet.