Brandövervakningen utan pengar

Framtiden för den ideella brandövervakningen från luften, är oviss.

De ideella piloterna får idag ersättning av Länsstyrelsen för bensinen. Den ersättning kommer från regeringen för att skogarna skulle kunna bevakas i två år efter stormen Gudrun.

Men pengarna är slut och hur flygningarna ska ersättas nästa år, är fortfarande oklart. Årets flygningar kommer inte var drabbade.

-Länsstyrelsen hoppas på att staten ska återta ansvaret för brandflyget och inte lägga ut ansvaret på markägarna, säger Björn Harringer som arbetar på länstyrelsen i Jönköping till nyheterna.