Mullsjö vill testa valfri barnomsorg

Nu vill Mullsjö kommun pröva om  - och hur - det fungerar när föräldrar själva tar hand om sin barnomsorg.

Därför har kommunen ansökt hos regeringen om att få bli försökskommun för utökad valfrihet inom barnomsorgen. Om regeringen beviljar ansökan kan Mullsjö också få reda på vad det egentligen kostar när föräldrar sjölva tar hand om sina barn.

Kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande Anja Berglund som har skickat ansökan till regeringen är en av de som är kritiska till idén. Förslaget kommer från början från kristdemokraterna.