Nytt el-uppror bland el-bolag

Många små el-leverantörer i landet är nu oroliga för att slås ut av Vattenfall. Och nu samlar de sig till ett nytt så kallat eluppror mot Vattenfall och dess vd Lars G Josefsson. Vattenfalls planer på att köpa upp mindre elbolag för att fördubbla sin marknadsstorlek i Sverige kallar de för ”storhetsvansinne”. Börje Gustafsson, som är vd för Tranås Energi, står bakom det nya upproret:

Vattenfall är tillsammans med Fortum och E.on de dominerande elproducenterna i Sverige. De säljer till kunder i hela Europa eftersom elpriset är högre i länderna söderut.

Börje Gustafsson menar att det Vattenfalls VD Lars G Josefsson nu vill göra ärr att dumpa elpriserna i Sverige för att ruinera mindre leverantörer och kunna köpa upp dem. Detta ska ske med den så kallade lägstapris-garantin som Vattenfall introducerade i början av sommaren.

För även om avtalet blir en förlustavtal för Vattenfall i Sverige, så kan de överleva på vinsterna från försäljningen i Europa.