Hägglund presenterade valmanifest

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund från Bankeryd presenterade på lördagen partiets valmanifest vid ett sommartal i Halmstad.

Manifestet innehåller inte mindre än 57 punkter. Bland dem finns halverad sjuklöneperiod, lagstadgad rätt till avlastning för dem som vårdar sjuka anhöriga och bättre och tryggare skolmiljö. 

En total översyn av arbetsrätten ingår också i kd-programmet och där sneglar partiet på det danska flexicurity-systemet, med svagare anställningsskydd än här, men samtidigt en mer generös a-kassa.

Kristdemokraterna vill också införa en medborgarbok. Den ska ges till alla när de fyller 18 och blir myndiga och till alla nya medborgare. I den ska det tydligt stå vilka rättigheter och skyldigheter man har i vårt land.