Lång väntetid på akuten

Akutavdelningarna på Ryhov, Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset har just nu fullt upp. Vissa patienter tvingas vänta sex till sju timmar på hjälp.

Anledningen till de långa vänttiderna är framförallt att turister har dålig kunskap om vart de ska vända sig, menar Elly-Britt Andersson som är sjuksköterska på akutmottagningen Ryhov. 

Huvudskador, kraftiga blödningar och bröstsmärtor prioriteras i första och andra hand på akutmottagningarna. Men även personer som har halsbränna eller lindriga sår söker sig dit och prioriteras då i tredjehand.

För dessa kan väntetiderna bli fler timmar, vilket är onödig väntetid. Skulle de med så kallade prio tre-åkommor istället ringt sin vårdcentral hade de kunnat beställa en tid och sedan sluppit väntrummet.

Elly-Britt Andersson menar att mycket av problemen med fulla väntrum på akuten beror på att både turister och länsbor är för dåliga på att förbereda sig på hur de ska göra om de råkar ut för en olycka.

Akut betyder snabbt, och korset symboliserar sjukvård, så dit åker man per automatik säger Elly-Britt Andersson.

Men det är inte bra turister som befinner sig i länet som är dåliga på att kolla upp vart de ska vända sig. Informationen vart man ska vända sig är också dålig, och Elly-Britt Andersson förstår att människor följer det röda korset när de blir sjuka. Korset leder till akuten och det finns ingen skyltning eller bra information hur man når en vårdcentral.