Värnamo kommun trotsar strandskyddet

Allt fler dispenser från förbudet att bygga vid vattnet

I Värnamo byggs allt fler hus víd vattnet - på tvärs mot det såkallade strandskyddet. Kommunen har idag rätt att medge dispens och efter som Värnamo expanderar kraftigt blir detta vanligare. Och det har fått riksdagsledamoten Carina Hägg (s) att kräva att kommunen fråntas rätten att ge dispens. Men ordförande i byggnadsnämnden i Värnamo Torbjörn Egerhag är kritisk.