Lantbrukare får oftare hudcancer

Löper tre gånger så hög risk jämfört med andra.

Varje år drabbas 4000 svenskar av skivepitelcancer - den näst farligaste typen av hudcancer efter malignt melanom. För Lantbrukarnas riksförbund kommer uppgiften emellertid som en nyhet, skriver Hallandsposten. Och LRF har inte informerat sina medlemmar om risken att drabbas av hudcancern.