Grafittimålare uppmanas att försköna Värnamo

Styrelsen för Folkets park i Värnamo vill bjuda in grafittimålare för att snygga upp parken. Detta efter att parken klottrats ner med stora graffittimålningar under helgen. Men graffittin - som vanligtvis ses som skadegörelse har inte polisanmälts.Istället ska målningarna ses som förnyelse, och nu finns det tankar på att bjuda in ungdomar att måla på väggar för att få parken att se mer nutida ut.